Podstawowe informacje

Oddziały KSM mogą istnieć przy parafii a przy szkołach i uczelniach zakładane są koła KSM. Sposób postępowania jest podobny jednak różni się szczegółami. Istnieją dwie drogi zakładania oddziału/ koła KSM:  1)     odgórna: oddział zakładany jest przez władzę kościelną...