Litania do bł. Karoliny

30 Maj 2020

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami
Duchu święty Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami
Błogosławiona Karolino – módl się za nami
Męczennico w obronie czystości – módl się za nami
Apostołko Krzyża Chrystusowego – módl się za nami
Czcicielko Różańca świętego – módl się za nami
Świadku Ewangelii – módl się za nami
Wzorze żywej wiary – módl się za nami
Kwiecie polskiej ziemi – módl się za nami
Troskliwa opiekunko świątyni – módl się za nami
Nauczycielko prawdziwej pobożności – módl się za nami
Niestrudzona w posłudze bliźnim – módl się za nami
Przykładzie poszanowania rodziców – módl się za nami
Gorliwa nauczycielko dzieci – módl się za nami
Strażniczko kościoła domowego – módl się za nami
Przykładzie pracowitości – módl się za nami
Przykładzie uczciwości – módl się za nami
Apostole dobroci – módl się za nami
Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych – módl się za nami
Światło dla zagubionych – módl się za nami
Wzorze szczerej przyjaźni – módl się za nami
Patronko ciężkiej pracy rolników – módl się za nami
Patronko młodzieży – módl się za nami
Przewodniczko w drodze do świętości – módl się za nami

Przez zasługi Błogosławionej Karoliny – prosimy Cię Panie
O wytrwanie w wierze – prosimy Cię Panie
O posłuszeństwo słowu Bożemu – prosimy Cię Panie
O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji – prosimy Cię Panie
O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów – prosimy Cię Panie
O umiejętność dostrzegania dobra – prosimy Cię Panie
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia – prosimy Cię Panie
O pocieszenie w smutkach i udrękach – prosimy Cię Panie
O siłę ducha w chwilach zwątpień – prosimy Cię Panie
O męstwo w znoszeniu cierpienia – prosimy Cię Panie
O wrażliwość sumienia – prosimy Cię Panie
O wierność Bogu, bliźnim i sobie – prosimy Cię Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Módl się za nami Błogosławiona Karolino – abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KSM DT