SZTABY PRZY ZARZĄDZIE DIECEZJALNYM: W celu poprawy jakościowej i ilościowej działalności statutowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Diecezji Tarnowskiej powołano do istnienia sztaby współpracujące z zarządem diecezjalnym.Stworzono 7 sztabów działających przy Zarządzie diecezjalnym KSM DT:

 1. Sztab Szkoleniowy – ma za zadanie przygotować młodzież do prowadzenia oddziałów KSM w parafiach i szkołach. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń KSM-owiskich (Szkolenie Iº KSM, Szkolenia Zastępowych oraz Kierownictw). Dodatkowo zajmuje się przygotowywaniem i dystrybucją materiałów formacyjnych
  w Stowarzyszeniu.
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Grzegorz Opioła
  Asystent Sztabu: ks. Marcin Baran


 2. Sztab Młodzieżowej Szkoły Animatora – ma za zadanie przygotowanie liderów do prowadzenia młodzieżowych grup parafialnych. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie i prowadzenie Młodzieżowej Szkoły Animatora. Inicjatywa ta jest otwarta dla osób niezrzeszonych w KSM-ie.
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Adam Sołtys
  Asystent Sztabu: ks. Marcin Baran


 3. Sztab Grup Desantowych – ma za zadanie zakładanie lub reaktywowanie oddziałów i kół oraz promocje Stowarzyszenia. Swoje cele realizuje poprzez spotkania z młodzieżą w parafiach i szkołach oraz monitoring sytuacji w oddziałach KSM i pomoc podczas problemów wewnętrznych.
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Kacper Osika


 4. Sztab Krzewienia Kultu Bł. Karoliny i Św. Stanisława Kostki – ma za zadanie propagowanie kultu Patronów Stowarzyszenia. Swoje cele realizuje poprzez promocje materiałów tematycznych oraz rozlicznych akcji umożliwiających poznanie Św. Stanisława i bł. Karoliny (np. pielgrzymki, konferencje, Miasteczko Modlitewne).
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Paweł Ryndak
  Asystent Sztabu: ks. Sebastian Sójka


 5. Sztab Budowania Wspólnoty – ma za zadanie podniesienie poziomu jakości liturgicznej ważnych uroczystości i wydarzeń w Stowarzyszeniu oraz integrację między członkami. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, rekolekcji i innych wydarzeń artystycznych.
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Paulina Marchwiany
  Asystent Sztabu: ks. Jakub Misiak


 6. Sztab Sportowo-Turystyczny – ma za zadanie propagowanie zdrowego stylu życia i sportu zgodnie z zasadami fair – play wśród młodych ludzi oraz  propagowanie turystyki górskiej i przyciąganie ludzi do Boga poprzez piękno przyrody. Swoje cele realizuje głownie poprzez organizowanie Rajdu im. ks. Walentego oraz turniejów sportowych jak chociażby: Turnieju Piłki Halowej i Ligi Siatkarsko – Koszykarskiej.
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Natalia Nowosińska
  Asystent Sztabu: ks. Łukasz Halada


 7. Sztab Medialny – ma za zadanie promowanie Stowarzyszenia i akcji przez niego prowadzonych w mediach społecznościowych w celu dotarcia do jak największej ilości młodych ludzi oraz uwiecznienia działania KSM-omowiczów.
  Osoba z zarządu odpowiedzialna za sztab: Tomasz Wnuk


   

  Jeżeli chcesz pomóc w realizacji zadań któregoś ze sztabów i przy okazji sam spełniać swoje ambicje i rozwijać się…skontaktuj się z odpowiednią osobą z zarządu i DOŁĄCZ DO NAS!!!

 

KSM DT