Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wiąże się ściśle z historią Akcji Katolickiej w Polsce. Kiedy w 1930 roku erygowano Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu oraz papież Pius XI zatwierdził statut organizacji rozpoczęto budowanie struktur Akcji Katolickiej w diecezjach. W procesie ujednolicania struktury organizacji powstały właśnie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, w skład których weszli dotychczasowi członkowie, działającego od 1919 r. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej.
Obydwa stowarzyszenia młodzieżowe podporządkowane były AK. Posiadały one jednak pewną odrębność: prowadziły własną działalność posiadały własne władze i strukturę organizacyjną. W okresie międzywojennym młodzież jednoczyła się pod hasłem Budujmy Polskę Chrystusową. Ówczesna działalność KSMM i KSMŻ prowadzona była na czterech płaszczyznach: religijnej, kulturalno-oświatowej, charytatywnej i społeczno-patriotycznej.

Młodzież prowadziła akcje, wpisujące się w potrzeby ówczesnych czasów dotyczących głównie odbudowy państwa i polskiej państwowości. W późniejszych czasach, wojny i okupacji, młodzi ludzie angażowali się w sposób bierny i czynny w działania zbrojne.

Wybuch wojny spowodował że działalność Akcji Katolickiej w Polsce została zaprzestana. Po wojnie władze komunistyczne zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszania się. Wskutek bałaganu administracyjnego udało się zarejestrować KSMM w archidiecezjach krakowskiej i poznańskiej. Niestety nie udało się reaktywować KSMŻ, którego odpowiednikiem miał być powołany przez kard. Sapiechę: Żywy Różaniec Dziewcząt. W 1953 r. po dalszych represjach władz rozwiązano KSMM I ŻRD. Wielu KSM-owiczów zamordowano, wielu skazano na śmierć lub więzienie. Mimo nasilających się represji KSM kontynuował swą działalność nieoficjalnie.

 

Wśród asystentów kół KSM wyróżnia się postać Karola Wojtyły. Prowadził on spotkania dla młodzieży najpierw jako wikariusz w parafii w Niegowici a następnie w Diecezjalnym Domu Katolickim (dzisiejsza Filharmonia) posługując już w Bazylice św. Floriana w Krakowie.

 

Inicjatorem odrodzenia KSM-u, po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w roku 1989, był ks. prałat Antoni Sołtysik, były KSM-owicz. Zainspirował swoim pomysłem Komisję ds. młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, na czele której stał wówczas bp. Władysław Bobowski z Diecezji Tarnowskiej (sekretarzem był ks. Zygmunt Bochenek z Brzeska). Po podjęciu odpowiednich działań przez komisję – 10 października 1990 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała dekret powołujący Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nadając mu osobowość prawną kościelną. W dniu 30 kwietnia 1993 r. KEP zaakceptował Statut Stowarzyszenia. W czerwcu tego samego roku Szef Urzędu Rady Ministrów wydał rozporządzenie w którym KSM uzyskał osobowość prawną cywilną.

Zadowolenia z faktu reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nie krył Ojciec Św., który w swoim przemówieniu do KSMowiczów mówił : “Liczy na was Chrystus, liczy na was pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM”.

O tych wydarzeniach, szczególnie o czasach represji przez komunistyczne władze opowiada film “Tożsamość 1918-2018”  do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy, a który okazję zobaczenia miała już mnóstwo KSM-owiczów z naszej diecezji.
Poniżej zamieszczamy jego zwiastun:

 

 

KSM W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Decyzją ks. bpa Józefa Życińskiego, 16 grudnia 1993 r. erygowano Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Diecezji Tarnowskiej.

Asystentami Kościelnymi Stowarzyszenia byli kolejno:
ks. Stanisław Salaterski (1993)
ks. Krzysztof Czech (1994 – 2011)
ks. Paweł Górski  (2012 – 2018)

Obecnym asystentem jest ks. Marcin Baran, a jego zastępcą ks. Artur Mularz

Obecnie trwa 13 kadencja zarządu KSM DT. Kolejno prezesami byli Stanisław Bukowiec, Angelika Czoch, Andrzej Igielski, Michał Baran, Krzysztof Kumięga i Natalia Bania

 

KSM DT