#PokolenieOrłów

Początkiem każdego roku formacyjnego określamy kierunki działań i wyznaczamy cele, do których osiągnięcia chcemy dążyć. Jest to także dobry czas by wskazać motyw przewodni, który będzie nas prowadził w formacji i działaniu.

Początkiem każdego roku formacyjnego określamy kierunki działań i wyznaczamy cele, do których osiągnięcia chcemy dążyć. Jest to także dobry czas by wskazać motyw przewodni, który będzie nas prowadził w formacji i działaniu. Obecny rok formacyjny 2020/2021 pragniemy przeżyć pod hasłem #PokolenieOrłów.

Dlaczego akurat #PokolenieOrłów?

Inspiracją do wyboru tego hasła są słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia – który swoim życiem świadczył o tożsamości Polaka i Chrześcijanina oraz pokazywał ogromną wartość, jaką niesie ze sobą ta tożsamość.

„Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. […] – Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla was znakiem, programem i ukazaniem drogi. […] „Wylęgajcie się” wszyscy na ziemi polskiej, która jest „gniazdem orłów” dla przyszłych pokoleń. W ramionach Jasnogórskiej Pani, Waszej Najlepszej Matki i Królowej Polski, szybujcie wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła.”

kard. Stefan Wyszyński

Chcemy, aby ten rok był dla nas okazją do odkrycia naszej tożsamościjako KSM-owiczów i jako Polaków, zrozumienia jej, a także do świadomego życia w pełni. Chcemy, aby ten rok był okazją do umocnienia naszych serc, naszego ducha, naszej wiary, nadziei i miłości, byśmy mogli być jak orły – silni i wolni!

Wierzymy, że to hasło pomoże nam nie tylko wzmocnić naszą tożsamość, ale również pojąć wartość nauki Prymasa Tysiącleciaktórego 40. Rocznicę śmierci będziemy przeżywać w tym roku

KSM DT